Anioł, Anioły, Reiki, Uzdrawianie, Egzorcyzmy, Zbigniew Ulatowski, Zbyszek Ulatowski, Barbara Mikołajuk, Basia Mikołajuk, Leszek Żądło, Leszek Zadlo, Moc Anioła, Artykuły, Ogłoszenia, Regresing

2004-08-10 Zbigniew Ulatowski
Sposób na życie II

„REIKI” – BIAŁA MAGIA PRZESŁANA OD BOGA.

Artykuł ten ma za zadanie ukazać piękno energii uzdrawiającej, rozwiać wątpliwości i obawy tych, którzy nie mają pojęcia o zasadach Reiki, a bojkotują czy krytykują moc w niej zawartą. Energia miłości Reiki Dr M. Usui jest w nas i to my sami decydujemy o jej przepływie. Każdy z nas przykłada sobie ręce w chwili bólu ciała lub jakiejkolwiek innej dolegliwości. Czy to nam szkodzi? Dotyk przynosi ulgę. Koncentracja i skupienie zwiększają moc, a wiara i miłość mogą zwalczyć każdy problem. Wystarczy zaufać sobie, a poznanie tajemnic niesienia pomocy nie tylko sobie, ale i innym, stanie się najprostszym sposobem na lepsze i zdrowsze życie. Przyniesie nam to miłość, radość i satysfakcję w życiu.
Co to jest energia życia ?
Jest to szereg fal i impulsów niematerialnych, które w połączeniu z materią ciała fizycznego i umysłowego dają życie.
System energetyczny człowieka, połączony ze środowiskiem i wszechświatem wpływa na funkcjonowanie ciała. Zaburzenie jednego z połączeń funkcji odbioru tworzy blokadę, co zakłóca funkcjonowanie i niszczenie kolejnych połączeń. Całkowite wyłączenie funkcji przepływu owej energii przyczynia się do śmierci.
Człowieka porównać można do komputera, a uzdrowiciela do diagnostyka. Z tą tylko różnicą, że komputer nie naprawi się sam, a człowiek jako istota rozumna może sam uwolnić się od zakłóceń w nim zawartych. Fale przepływu owej energii funkcjonują identycznie i nie widzimy przepływu tej energii, widzimy tylko efekt pracy. Działanie i funkcjonowanie jest podobne z tym, że komputer pracuje, kiedy jest włączony i sprawny, kiedy musi.
Energię człowieka włącza umysł i to my decydujemy o prawidłowości przepływu energii. Zaburzenia przepływu energii mogą tworzyć także czynniki z zewnątrz (środowiskowe), o ile sobie na to pozwolimy i damy sobą manipulować wbrew naszej woli. Zakłóci to nasz system podejmowania własnych decyzji, zniszczy nasz talent i motywacje obranego celu życia.
Nie zawsze obrana droga jest słuszna, przyznanie się do błędu może zmienić nasze życie. Nie zawsze mamy rację. Porozumienie i współpraca dają czysty przepływ energii, a bunt i konflikt tworzą blokadę. Każde spięcie tworzy zaburzenie systemu energetycznego. Zaburzenie energetyczne tworzy blokady w ciele fizycznym, które odbijają się na naszym zdrowiu. Wypalenie się woli życia przyczynia się do zahamowania przepływu owej energii, a wtedy następuje śmierć. Gromadzenie się napięć energii tworzy niechęć do życia i normalnego funkcjonowania całego ciała fizycznego.
To my sami możemy przerwać ten łańcuch blokad energetycznych poprzez zrozumienie, wybaczenie i tym samym otwarcie przepływu czystej energii w naszym organizmie, nie tylko ciała fizycznego, ale i ciała subtelnego, którego nie widzimy gołym okiem, a które jest w nas.
Bardzo często zadajemy sobie pytania, gdy jest nam źle: Czy jest to Bóg? Dlaczego pozwolił, aby działa się krzywda na ziemi, czemu nie przerwie gromadzącego się zła? Ale – czy zastanawialiśmy się nad tym, że Bóg dał nam wolną wolę i że to my sami musimy zrozumieć, co jest złe, a co dobre, aby zbliżyć się do Niego i zostać oświeconymi istotami świetlistymi? Bóg ukazuje nam swoją boskość w postaci powodzi, katastrof, wojen, niepowodzeń życiowych itp. Ale czy to do nas dociera? Nie! Dla nas czynienie dobra i niesienie miłości jest zbyt piękne, proste i byśmy się nudzili, gdybyśmy nie urozmaicali tego złem. Kto by za nas cierpiał i chorował gdyby nie było problemów?
Bóg jest miłosierny, mimo że tworzymy zło i niszczymy się nawzajem. Boska energia życia, która płynie do nas, jest darem miłości i miłosierdzia i tylko w momencie śmierci jesteśmy jej pozbawieni. Dopiero gdy ją tracimy, zauważamy jej piękno. Wszyscy jesteśmy częścią Jego boskości i wszyscy mamy równe szanse, aby żyć.
Zastanówmy się nad tym, ile razy podczas słabości, zmartwień czy w strachu prosimy Boga o pomoc. W momencie gdy spełni się ta pomoc, zapominamy i czynimy zło. W zależności od wiary i religii wszyscy odwołujemy się do Boga na swój sposób i gdybyśmy czynili i żyli zgodnie z Jego posłaniem, nie byłoby zła, które tworzy choroby i niepowodzenia życiowe. Bóg zesłał nam syna swego w postaci człowieka, którym był Jezus, miał on za zadanie ukazać nam drogę do oświecenia. Cudowne uzdrowienia, okazywanie miłości, cuda, a następnie zmartwychwstanie miało nam otworzyć oczy na to, jak cudowną energią włada Bóg. Nawet Jezus w godzinie śmierci odwoływał się do Boga czyli głęboko wierzył. I ja w to wierzę, dlatego w momencie niesienia pomocy innym, ja również odwołuję się do Niego z głęboką wiarą i pokorą. Zapewne dlatego ujawnił mi się mój anioł stróż, który obdarował mnie pomocą i współpracą z przewodnikami Trójcy Św. Droga, jaką obrałem, aby nieść pomoc wszystkim jej potrzebującym, jest w każdym z nas. Każdy ma cząstkę boskiej siły i mocy, i od nas zależy, jak głęboko w to uwierzymy i jak szczerze chcemy pomóc nie tylko sobie, ale i innym.
Dr Mikao Usui po trudach i cierpieniach został oświecony mocą światła boskiego, którym władał Jezus. Oświecił go archanioł Gabriel. Archanioł Gabriel natchnął także Maryję duchem poczęcia syna bożego a następnie oświetlił kometą białego światła miejsce urodzenia Jezusa. Biel to czystość i niewinność i tego białego światła boi się zło. Dr Mikao Usui otrzymał również to białe światło, które promieniuje siłą w kluczach i symbolach mocy uzdrawiania. Przed śmiercią przekazał 14 kluczy mocy swemu uczniowi dr Chujiro Hagashi którego inicjował na Mistrza, aby kontynuował tę moc i przekazywał dalej. On zaś przekazał tę moc Hawayo Takacie, która utrzymując tę linię uzdrawiania, zwiększyła i rozszerzyła ją o następnych 13 kluczy mocy, które przynoszą zdrowie, poprawiają samopoczucie i zabezpieczają przed złem. Moc zawarta w symbolach jest potężna i pomoże każdemu, kto działa z miłością i czystą intencją niesienia pomocy. Każda manipulacja nimi, lub oddziaływanie w celach do tego nie przeznaczonych, odbije się negatywnie na tych, którzy jej używają. Osoby, które nimi władają, a nie zostały inicjowane przez Mistrza – Nauczyciela lub Wielkiego Mistrza Nauczyciela, mogą ściągnąć na siebie niepowodzenie życiowe lub śmierć. Tylko osoba uprawniona poprzez inicjację może przekazać moc i uruchomić czystość władania tymi kluczami mocy, aby uruchomić proces ich pozytywnego działania. Mistrz – Nauczyciel ma prawo do inicjacji ucznia do stopnia równego sobie. Na Wielkiego Mistrza i Mistrza Uzdrowiciela może inicjować tylko Wielki Mistrz Nauczyciel. Nieznane są jeszcze klucze wiedzy kryształowej, które przywołują przewodników Trójcy Św. Otrzymałem je w drodze oświecenia białym światłem i obecnie znam moc w nich zawartą, jaką władał Jezus Chrystus. Włączę je do poznania tej wiedzy jako 7 i 8 stopień i myślę, że niejeden Wielki Mistrz odważy się poznać moc w nich zawartą i współpracować z przewodnikami Trójcy Św.
Co to jest Reiki?
Jest to Uniwersalna Energia Życia, która płynie w każdym z nas. Ale tylko w drodze nauki i inicjacji możemy poznać tajemnice, jak się nią posługiwać i jak odnaleźć w sobie moc, aby ją przekazywać innym. Wiele osób próbuje podszywać się pod słowo Reiki, żeby wykorzystać tę nazwę do swoich celów zarobkowych. Mając na uwadze przekaz inicjacyjny, tylko linia Reiki dr Mikao Usui jest tą właściwą drogą do uzdrawiania, posługującą się energią białego światła i miłości. Powoływanie się na przekazy Reiki przez inne linie to nadużycie nazwy.
Nie chciałbym tu krytykować innych metod, które mają za zadanie nieść zdrowie ludzkości, ale nie mogę zrozumieć tych, którzy krytykują Reiki. Może jest to lęk przed nieznanym, konkurencją, a może strach demoniczny, który boi się białego światła i magii w nim zawartej. Tylko zło boi się miłości. Reiki to światło miłości, to droga do zdrowia i do sukcesów. Energia Reiki nie obawia się współpracy z innymi metodami, które sprzyjają szybszemu uzdrowieniu.
Czy każdy może zostać uzdrowicielem Reiki?
Tak. Pod warunkiem, że zmieni swoje negatywne postępowanie i odda się całkowicie miłości, dobroci i niesieniu pomocy wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują. Jest to metoda uzdrawiania, która w żaden sposób nie może zaszkodzić biorcy. Oddając się miłości uzdrawiającej poznając wiedzę, ujawni się jasnowidzenie, jasnosłyszenie i jasnoczucie, co przyczyni się do kontaktu duchowego ze swoim aniołem stróżem. Ujawnią się nowe talenty i aspiracje na podłożu zawodowym, nie przeszkodzi to w wykonywaniu zawodu wyuczonego, a wręcz przeciwnie, dopomoże osiągnąć słuszny cel życiowy. Energia Reiki może przyczynić się do pojednania, znalezienia drogi porozumienia w rodzinie i społeczeństwie.
Co to jest inicjacja?
Inicjacja to wtajemniczenie w nowy obszar doznań, która niedostępna jest w inny sposób. Poprzez inicjację zostajemy otwarci na przepływ energii kosmicznej - uniwersalnej pochodzącej od Najwyższego Bytu, czyli Boga. Jest to uruchomienie przepływu energii życia u przyszłego terapeuty. Przez nasze dłonie przesyłana jest uzdrawiająca energia miłości do biorcy. Inicjacja to precyzyjny, wyraźny, odczuwalny przepływ energii na poziomie komórkowym i kwantowym. Wpływa przez siódmy czakram, uruchamia przepływ do uziemienia. Otwierając kanały energetyczne w dłoniach pozwala gromadzić i przekazywać energię w czystej postaci. Inicjacje przenoszą nas błyskawicznie na poziom wyższej świadomości. W Reiki najpiękniejsze jest to, że możemy samodzielnie kontrolować i potęgować wibracje mocy uzdrawiającej. Jedynie Mistrz od czwartego stopnia może inicjować i przekazywać ją dalej. Mistrz Nauczyciel wprowadzający nowego ucznia w tajemnice Reiki dr M. Usui bierze na siebie pełną odpowiedzialność za nauczanie i inicjacje. Zatem winien przed inicjacją oczyścić ciało subtelne z negatywnych energii (bytów astralnych), o ile się takie znajdują. Powinien utworzyć harmonię przejścia w kanałach energetycznych i ustawić polaryzację w ciele.

*** STOPNIE REIKI ***
*** I – Pierwszy stopień Reiki - winien być przeprowadzony profesjonalnie. Pełna nauka i wiedza pomoże przygotować przyszłego terapeutę do następnych stopni i wtajemniczeń. Nauka trwa trzy dni, a zajęcia warsztatowe ukażą pracę z energią: jak ją wyczuwać, jak oglądać kolory aury, pracy z wahadłem, oglądanie i przenoszenie hologramu, jak pobierać i wzmacniać energię przy pomocy siły umysłu, jak przekazywać energię samemu sobie (samoleczenie), jak wykrywać byty astralne na fotografii. Wiedza podczas pierwszego stopnia winna być przekazana profesjonalnie, żeby nie popełnić błędów przystępując do następnych stopni.
Pierwszy stopień Reiki składa się z czterech inicjacji, podczas których otwierany jest czakram serca (otwarcie), gardła - duszy (czyszczenie), trzeciego oka (aktywacja) i korony (utrwalenie). Wszystkie inne czakramy i kanał centralny zostają oczyszczone i udrożnione do przepływu energii. Jeśli raz otrzymamy inicjację, nigdy już tej zdolności nie utracimy i nawet po wielu latach przerwy możemy uruchomić w sobie moc przepływu energii. Pierwszy stopień Reiki stanowi podstawę do ubiegania się o następne. Najkrótszym okresem do ubiegania się o drugi stopień jest 21 dni oczyszczania i utrwalania przepływu energii.

*** II - Stopień drugi Reiki ***
Osoba ubiegająca się o drugi stopień Reiki otrzymuje 3 symbole mocy i mantry z nimi związane. Inicjacja zwiększa moc energii czterokrotnie, otwierane są wszystkie czakramy i kanał centralny. Drugi stopień umożliwi terapeucie przekazywać energię na odległość. Wtajemniczenie przekazywania energii na odległość jest bezpieczne, gdyż magiczne klucze tworzą czysty intuicyjny kanał przekazu poprzez zdjęcie.

Znaczenie symboli II stopnia Reiki:
** Znak nr 1
Symbol mocy, związany z niebem, skupia energię w jedno miejsce. Kreślony odwrotnie wybiera negatywną energię. Oczyszcza przedmioty, negatywne intencje, chroni pole auryczne, wzmacnia energię i moc. Stosujemy go i przed innymi symbolami, i po wykonaniu tych symboli, gdyż zwiększa wibracje i uaktywnia moc. Możemy go stosować jako jedyny klucz bez zgody osoby zainteresowanej terapią. Tylko czysta intencja uruchamia jego moc, zgodnie z wolą Boga.
** Znak nr 2
Symbol pracy z umysłem. Usuwa mentalne i psychiczne blokady. Pomocny w leczeniu oraz wzmacnianiu psychiki. Służy do przetransformowania starych, negatywnych wzorców myślowych na pozytywne usuwając wszelkie przeszkody energetyczne, jakie znajdują się w umyśle. Pomaga ujawnić przyczynę choroby. Wzmacnia wolę, uruchamia odwagę i moc potrzebną do urzeczywistnienia afirmacji i kreacji uzdrawiania. Stosowany z wolą bożą pomoże szybko osiągnąć uzdrowienie, szczęście i harmonię wewnętrzną.
** Znak nr 3
Symbol ten działa ponad ograniczeniami przestrzeni i czasu. Dzięki temu można go stosować na dowolną odległość. Moc w nim zawarta działa jak pomost - brama, która otwiera Cię do osoby, której chcesz pomóc, jest jak źródło czystego światła. Pobudza i wspomaga proces oczyszczania karmy. Dzięki temu otrzymamy wsparcie uwolnienia się od przyczyn chorób.
Pamiętać należy, że każdy z nas ma wolną wolę i jeśli nie chce uzdrowienia, to zmiana nie dokona się. Czysta intencja zgodnie z wolą bożą pomoże osiągnąć sukces podczas uzdrawiania
Po seminarium drugiego stopnia możemy ubiegać się o drugi stopień specjalistyczny. Okres oczyszczania trwa 21 dni.

*** II stopień specjalistyczny Reiki - umożliwia nam pracę w bezpośrednim kontakcie z ciałem fizycznym osoby potrzebującej pomocy. Poznajemy metodę przekazu energii i wyszukiwania blokad chorobowych oraz usuwania dolegliwości chorobowych. Poznajemy 8 dodatkowych kluczy mocy, które ułatwią uwolnienie od blokad, pomagają oczyścić aurę i wzmocnić siłę witalną w organizmie. Mamy możliwość ochrony i zabezpieczeń, dzięki czemu możemy szybciej rozwinąć się duchowo i porozumieć się z naszym aniołem stróżem. Klucze ułatwiają nam uwolnienie się od negatywnych wzorców przeszłości i teraźniejszości. Pozwoli nam to wykreować sobie pozytywną przyszłość. Warunkiem jest to, że intencje nasze będą czyste, pełne miłości. Każde uzdrowienie to plus w drodze do oświecenia. Okres ubiegania się o stopień specjalistyczny nie jest ściśle określony. Można go otrzymać razem z inicjacją w drugi stopień lub też w czasie trwania okresu rocznego między drugim stopniem, a stopniem mistrzowskim.
** Znak nr 4
Symbol miłości, prawdziwego piękna, harmonii i równowagi. Wnosi energię do czakramu serca, skąd płynie uczucie miłości. Używamy go dla osób o kamiennym sercu. Piramidy w nim zawarte skupiają energię. Emituje różowym światłem miłości, co tworzy ochronę przedmiotów i osób potrzebujących ochrony.
** Znak nr 5
Symbol ten tworzy nieskończoność, ponadczasowość, bezczasowość i wieczność. Dobrze pracuje z obciążeniami powstałymi w przeszłym życiu, karmą. Pomocny w dolegliwościach bólowych. Afirmacja tego symbolu może zmienić nasze wzorce do naśladowania, przez co zmieniamy nasze życie. Tylko od nas zależy, czy chcemy zmiany, czy chcemy uwolnić się od zebranego bagażu naszych przodków, które zebraliśmy w obecnym, czy przeszłym, życiu. Może przyczynić się do postępu, rozwijania się i doskonalenia. Może pomóc zbliżyć nas do pierwotnego Bytu.
** Znak nr 6
Oczyszcza energię, uwalnia od więzów nie pochodzących od Boga. Uwalnia negatywne połączenia międzyludzkie. Odcina uzależnienia. Współpracuje z aniołami, które pomagają uwolnić nas od niesprzyjających blokad i połączeń w naszym życiu. Towarzyszy mu długa medytacja i modlitwa. Wypala zło. Pomaga podczas modlitwy i medytacji.
** Znak nr 7
Symbol dwuczęściowy – wchodzi do wewnątrz, wychodzi na zewnątrz. Symbol ten zmienia polaryzację ciała i powoduje, że ciało niszczy wirusy. Powinien być używany przed leczeniem, gdyż usuwa byty astralne z pola aury na zewnątrz, co pomaga podczas uzdrawiania i pracy podczas terapii w bezpośrednim kontakcie z ciałem fizycznym. Ochrania terapeutę przed zagrożeniem astralnym.
** Znak nr 8
Symbol karmiczny podobny do klucza nr 3., stosowany w terapii reinkarnacyjnej. Oczyszcza karmę, stosowany w wyjątkowych sytuacjach.
** Znak nr 9
Dobrze działa na urazy kręgosłupa. Usuwa blokady w czakramach. Może pomóc kobietom i mężczyznom podczas menopauzy i andropauzy.
** Znak nr 10
Posiada moc transformowania negatywnych energii, stanowiących zagrożenie dla ducha. Jego białe światło rozświetla wszystkie zakątki naszego ciała i wypycha wszystko to, co martwe. Jest to klucz, którym posługiwał się Jezus.
** Znak nr 11
Usuwa blokady, a następnie skupia czystą uniwersalną energię. W momencie kreślenia go zwracamy się o pomoc do naszego anioła stróża, który zwiększa przepływ energii w naszych dłoniach. Dzięki temu następuje szybsze uzdrowienie.

Klucze uzdrawiające drugiego stopnia specjalistycznego są obowiązkowe, zanim będziemy ubiegać się o tytuł Mistrza Reiki. Aby wspomóc pracę z energią, ja dodatkowo obdarowuję swojego ucznia kluczem pracy na żywiołach, z którymi wszyscy jesteśmy w bezpośrednim kontakcie w życiu na ziemi.
** Znak nr 12
Symbol ten współpracuje z żywiołami, uwalnia blokady w meridianach, oczyszcza intencje, ochrania energię na zdjęciu, ochrania nieruchomości, skupia energię, tworzy barierę ochronną przed klątwami, jest pomocny podczas uzdrawiania.

*** III Trzeci stopień Reiki – Mistrz***
Najkrótszym okresem ubiegania się o tytuł mistrza Reiki jest okres 12 – tu miesięcy pracy z energią. W okresie tym winna następować współpraca z mistrzem – nauczycielem, aby nie było żadnych wątpliwości, że uczeń zasługuje, aby zostać Mistrzem.

W przypadku, gdy zgłosi się adept ubiegający się o tytuł mistrzowski lub innego stopnia, a był inicjowany u innego Mistrza – Nauczyciela Reiki, weryfikuję taką osobę. Adept winien okazać potwierdzenie inicjacyjne otrzymanych stopni Reiki, zademonstrować poznaną wiedzę i prawidłowość symboli. W przypadku wątpliwości lub braku wiedzy, czy kluczy, uzupełniam ją, aby zachować prawidłowość i czystość tej linii. Nie mogę brać odpowiedzialności na swoje barki wypuszczając ucznia z niepełną wiedzą i nieczystą intencją. Mój uczeń ma pomagać, a nie szkodzić, nie tylko sobie, ale i innym.
** Znak nr 13
Tworzy Wielkie Światło, przenosi nas w wibracje trzeciego poziomu - współpracy z aniołem. Zbliża nas do pracy ponadczasowej. Umożliwia tworzenie ochrony świetlistej, tworzy promienie czystego światła płonących świec, oczyszcza kamienie i trójkąty tworzenia, uzdatnia uzdrawiającą wodę, usuwa toksyny z organizmu, zabezpiecza i uzdrawia pole auryczne, uzdrawia przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Zakładając tę ochronę jesteśmy niewidoczni dla bytów astralnych. Wspomaga podczas medytacji i koncentracji, rozwija postrzeganie ponadzmysłowe.
Adept trzeciego stopnia nie ma władzy inicjowania.

*** III Trzeci stopień rozszerzony – Mistrz Specjalista Reiki.
W specjalizacji mistrzowskiej obowiązkowe są dwa symbole, a dziesięć następnych jest nie obowiązkowe, mimo że tworzą ochronę mistrzowi, pomocne są podczas uzdrawiania, a poznanie ich jest niezbędne, żeby osiągnąć szczyt mocy. Ale tylko od mistrza zależy, jaką drogę uzdrawiania obierze.
** Znak nr 14
Symbol ten jest obowiązkowy, gdyż wspomaga białym światłem klucz nr 13, rozjaśnia go mocą bieli. Współpracuje z istotą archanielską - Gabrielem. Jest to klucz, którym został inicjowany Jezus przez archanioła Gabriela. Symbol ten jest postrachem wśród bytów astralnych, gromadzi wyjątkową energię w danym czasie i łączy ze strażnikami ziemi. Działa dobrze na blokady energii i likwiduje dziury w aurze spowodowane przez byty.
** Znak nr 15
Obowiązkowy dla mistrza. Klucz ten uzdrawia przeszłość nie obciążając przyszłości. Może być stosowany do zamanifestowania najlepszych naszych możliwości, aby nieść pokój w całym wszechświecie.
** Znak nr 16 (nieobowiązkowy)
Symbol ten jest bardzo pomocny podczas usuwania blokad korony i trzeciego oka. Otwiera czakramy i uzdrawia przepływ energii w kanałach. Podczas kreślenia symbolu intonujemy dźwięk „OMRA”, który przyśpiesza uzdrowienie chorób związanych z psychiką.
** Znak nr 17 (nieobowiązkowy)
Reprezentuje żeński aspekt mocy, dzięki czemu twarda energia męska może płynąć jako energia subtelna, potrzebna dla uzdrawiania niemowląt. Symbolem tym inicjuje się tylko mężczyzn, ponieważ kobiety jego cechy mają w sobie.
** Znak nr 18 (nieobowiązkowy)
Symbol obfitości zwiększa i kumuluje moc, sprzyja podczas uzdrawiania niepłodności. Czerwień w nim płynąca wzbogaca czerwone krwinki w układzie krwionośnym. Błękit ostudza ciało i zwalnia obfitość krwawienia. Od nas zależy, jakim kolorem będziemy oddziaływać i do czego jest potrzebny podczas uzdrawiania.
** Znak nr 19 (nieobowiązkowy)
Jest używany do ochrony i rzutowania naszych potrzeb w przyszłość. Oznacza on jasność obranych celów i otwarcie się, aby nasza dusza działała poprzez nasze wnętrze. Odwrócony znakomicie działa przy uzdrowieniach globalnych.
** Znak nr 20 (nieobowiązkowy)
Bardzo pomocny symbol ten integruje i scala nas z zaciemnioną stroną nas samych w celu zjednoczenia miłości i mocy, aby uformować w nas piękno i nową harmonię. Symbol ten konsoliduje w nas wiedzę lub nową dawkę energii.
** Znak nr 21 (nieobowiązkowy)
Jest zintensyfikowanym symbolem nr 5. Stosuje się go w uzdrawianiu mentalnym. Uzdrawianie tym symbolem sprzyja leczeniu dzieci opóźnionych w rozwoju. Symbol ten jako nieskończoność, służy do leczenia zaburzeń emocjonalnych.
** Znak nr 22 (nieobowiązkowy)
Otwiera czakram stóp i dostraja inicjowanego do kobaltowego błękitu, elektromagnetycznej uzdrawiającej energii pochodzącej od ziemi, łączy z żywiołami, określa żeński i męski aspekt. To symbol ziemi zakorzenionej w naturze.
** Znak nr 23 (nieobowiązkowy)
Symbol uniwersalnej dziękczynności, może być wysyłany w każdej chwili do Boga. Symbol ten stosujemy jako pomoc w sesjach z prośbą o czystą intencję i pomoc anielską. Po zakończonej sesji dziękujemy i wysyłamy prośbę do Boga, aby uzdrowienie dokonało się z miłością.
** Znak nr 24 (nieobowiązkowy)
Oznacza równowagę ducha (matkę – ojca, mężczyznę – kobietę itp.), reprezentuje cztery kierunki i cztery żywioły, jest tym samym symbolem, którym posługiwał się Jezus.
** Znak nr 25 (nieobowiązkowy)
Skupia Boską energię i łączy byty ziemskie (człowiek) z energią anielską . Klucz ten zbliża naszego Anioła do pojednania z nami i współpracowanie z nim na poziomie mentalnym i emocjonalnym . Pomaga zrozumieć przekazy płynące z przestrzeni boskiej i odkryć posłanie.

Symbole oznaczone jako nieobowiązkowe można pominąć do stopnia V, czyli mistrza uzdrowiciela, lecz obowiązują w chwili ubiegania się o tytuł Wielkiego Mistrza Reiki. Wielki Mistrz Reiki winien być przygotowany na każdym poziomie i żaden przypadek chorobowy nie może go zaskoczyć.

*** IV Czwarty stopień Reiki – Mistrz Nauczyciel.
Okres ubiegania się o tytuł Mistrza – Nauczyciela winien być nie krótszy niż 3 lata po seminarium III stopnia. Przystępując do inicjacji IV stopnia adept musi opanować wiedzę profesjonalnie, aby przekazywać ją innym. Mistrz winien nauczyć adepta prowadzenia seminarium inicjowania przyszłych terapeutów. Seminarium IV stopnia winno zakończyć się weryfikacją, żeby nie były popełniane błędy, a nauka ma podtrzymać tradycję i linię Reiki dr M. Usui.
** Znak nr 26
Symbol Mistrza Nauczyciela ma moc transformacji przekazu wiedzy, otwiera i uaktywnia energię podczas inicjacji. Łączy w nieskończoność i ponadczasowość uzdrawiającą moc. Kod zawarty w symbolu jest jak piętno, które nie zostanie zniszczone już nigdy. Uzdrawiająca moc i miłość towarzyszyć będzie po wsze czasy. Dzięki czemu ukazywać się będzie wiedza, a biała magia miłości zbliżać będzie do oświecenia. Wspomaga podczas uzdrawiania.

*** V Piąty stopień Reiki - Mistrz Uzdrowiciel.
Posiada nadzwyczajną moc harmonizowania wszystkich kluczy w całym systemie Reiki. Ubieganie się o tytuł Mistrza Uzdrowiciela może nastąpić 5 lat po seminarium III stopnia. Może być połączony ze stopniem VI, czyli Wielkim Mistrzem w jednym dniu, gdyż harmonia
wspomaga działanie symbolu mocy Wielkiego Mistrza.
** Znak nr 27
Wprowadza czystą harmonię w kanałach przekazu. Zabezpiecza i ochrania, tworzy barierę przed bytami w chwili porozumienia się z aniołem stróżem, dzięki czemu może nastąpić anielska pomoc podczas uzdrawiania. Wzmacnia siłę fizyczną i mentalną, w zakresie postrzegania ponadzmysłowego. Otwiera oczy i uszy dla głosu z wymiarów świata bożego. Pomaga tym samym w zbliżaniu się do mistrzów i przewodników duchowych.

*** VI Szósty stopień Reiki – Wielki Mistrz.
** Znak nr 28
Symbol ten podaje drogę do przestrzeni gwiezdnej. Inicjacja ta to "zaślubiny" z duchowymi istotami. Można bezpiecznie podążać za światłem, aby porozumieć się z istotami na innych planetach. Oświecony światłem anielskim otrzyma wskazówki przez medium od świata duchowego. Przekazy, które otrzymywać będzie za pośrednictwem swego anioła stróża, są głosem boskim. Każdy inicjowany na Wielkiego Mistrza otrzyma wytyczne w chwili gotowości współpracy z boską przestrzenią duchowych przewodników. Otrzymane zadanie jest bardzo ścisłe: realizować plan królestwa boskiego. Pomoc ze świata duchowego jest bardzo skuteczna. Przykłady zastosowania tego klucza mogą być ujawnione tylko na drodze seminarium na VI stopniu Reiki. Wielki mistrz posiada nieograniczoną moc i pomoc ze strony świata duchowego i może:
- uzdrowić zamkniętych i spiętych ludzi (przypadki psychiczne).
- uwolnić od obcych bytów.
- uzdrowić osobę, która nie może przyjąć Reiki.
- przeprowadzać uzdrowienia grupowe.
- udzielić podwyższenia wibracji
- w leczeniu bezzamiarowym.
- przekazywać Reiki duchom zmarłych.

Wielki Mistrz i Nauczyciel Reiki powinien przekazywać wiedzę i obdarowywać mocą swych uczniów, pomagać i chronić z miłością. Prowadzi ich jak anioł drogą do oświecenia. Wytyczne Wielkiego Mistrza są bardzo obszerne - nie wszystko może zostać ujawnione publicznie.

*** VII i VIII Stopień Reiki – Kryształowa wiedza, moc przewodników duchowych - Mistrz Kryształowej Mocy.
Otrzymałem pozwolenie od moich przewodników duchowych, aby rozszerzyć moc energii uzdrawiającej o 7 i 8 stopień Reiki. Jest to moc przewodników Trójcy Św.
Inicjacja VII i VIII stopnia czyni Wielkiego Mistrza mistrzem kryształowej mocy. Współpraca z przewodnikami świata duchowego i królestwa bożego jest bezcenna, a pomoc jest niezwykle skuteczna.
Mistrz kryształowej mocy jest tylko medium i przekaźnikiem intencji. Przewodnicy spełniają prośbę do nich kierowaną, o ile jest czysta i nie kreowana manipulacją czy przemocą. W chwili, gdy zostanie nawiązany kontakt z przewodnikami, pomagają aniołowi stróżowi oczyszczać, zabezpieczać, chronić i strzec. Wiedzą wszystko i zanim dotrze to do ciebie, to już jesteś przygotowany, nawet do ciężkiego zadania. Z czystym sumieniem można przyjąć każde zlecenie niesienia pomocy, ponieważ oni pomogą ci zrealizować plan, który masz do spełnienia. W przypadku gdy uzdrowienie jest nie możliwe, po prostu ci na to nie zezwolą i będziesz wiedział, kiedy masz odmówić lub pomóc odejść bez cierpień.
Klucze mocy kryształowej powiązane są ze znakiem krzyża. Przywołują moc i pomoc przewodników Trójcy Świętej.
**- Pierwszy klucz przywołuje siłę boską i światło boże.
**- Drugi klucz przywołuje wiarę, wartość i miłość chrystusową.
**- Trzeci klucz otwiera bramę do świata Boga i odsyła duchy w stronę światła.
Wszystkie trzy klucze mają moc transformacji egzorcystycznej, uwalniania od klątw i walki z czarną magią oraz satanizmem.
Mocą czwartego klucza jest niesienie pomocy podczas uzdrawiania i oczyszczania przed inicjacją Reiki. Uzdrawianie w Imię Chrystusa tworzy duchowy orszak przewodników zajmujących się operacją fantomową.
Praca z przewodnikami duchowymi jest potężna i nie należy lekceważyć tej mocy, gdyż podczas zwątpienia można zostać bez opiekunów i zaprzepaścić trud i efekty całej pracy. Ja ufam im i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że mam sposób na życie. Energie które mają mnie znaleźć, znajdą prędzej, czy później i jest to nie uniknione, aby zgłosiły się właśnie do mnie, abym mógł im pomóc, gdy nikt inny tego nie dokona. Wiedzą i mocą kryształową inicjuje tylko tego Wielkiego Mistrza. który jest godny współpracy z aniołem stróżem i zdecyduje się pracować z przewodnikami duchowymi w świecie królestwa boskiego.

 ©2005 Zbyszek Ulatowski · wykonanie strony: enedue.com