Anioł, Anioły, Reiki, Uzdrawianie, Egzorcyzmy, Zbigniew Ulatowski, Zbyszek Ulatowski, Barbara Mikołajuk, Basia Mikołajuk, Leszek Żądło, Leszek Zadlo, Moc Anioła, Artykuły, Ogłoszenia, Regresing

O mnie - jak anielska moc zmieniła moje życie.

 ZBIGNIEW ULATOWSKI
 mocaniola@wp.pl    lub   mocnyaniol@poczta.onet.pl

                               

 W Kairze na Nilu   Symbol Reiki  Dr Mikao Usui  
                                            

                                                   Piramida Faraonów w Egipcie

O mnie  :

Całe swoje życie poświęciłem, by nieść pomoc innym, zapominając przy tym o sobie. Mimo wyuczonego zawodu nie związanego z medycyną niekonwencjonalną poszukiwałem wiedzy, by poznać anatomię człowieka. Nie przypuszczałem, że będzie mi to kiedykolwiek potrzebne.
Początkowo były to masaże. W okresie 34-ech lat zdobywałem wiedzę teoretyczną i praktyczną, by osiągnąć szczyt profesjonalności. Nauki pobierałem nie tylko w kraju ale i za granicą.

Pracę z energią rozpocząłem po przebytym zawale serca, który przyczynił się do śmierci klinicznej (art.
ŚMIERĆ KLINICZNA) od tego czasu życie moje zmieniło się o 180° (art. UZDRAWIANIE ZA POMOCĄ DOTYKU). Wiedza z nad-świadomości przychodziła do mnie tak szybko, że początkowo nie mogłem tego ogarnąć umysłem.  Lata mijały bardzo szybko, przeszedłem kursy wszystkich stopni Reiki, do Wielkiego Mistrza łącznie. Nie poprzestałem tylko na wiedzy mi przekazanej. Rozwijałem się duchowo w szybkim tempie. Czułem się potrzebny, wiara i miłość niesienia pomocy przyczyniła się do tego, że nawiązałem współpracę z moim Aniołem. Dzięki temu wiem więcej i nie muszę naśladować innych. Sposoby niesienia pomocy zawdzieczam mojemu Aniołowi i wiem, że są skuteczne i nie mogą zaszkodzić.

Przekazy, które otrzymywałem i otrzymuję podniosły moją wartość i moc z energią (art.
ŻYCIE i ŚMIERĆ UZDROWICIELA oraz BOSKIE PRZESŁANIE UZDRAWIANIA).Meksyk Wodospad

Po nawiązaniu współpracy z przewodnikami nie obawiam się przyjąć zlecenia na niebezpieczne egzorcyzmy. Przy pomocy przewodników duchowych osiągnąłem szczyt wiedzy kryształowej, dzięki czemu mogę przeprowadzać fantomowe uzdrawiania. Jest to moc, która powinna być wprowadzona do rozszerzenia o następne dwa stopnie Reiki, czyli 7 i 8 (art.
SPOSÓB NA ŻYCIE II).
Dar uzdrawiania rozwijałem opierając się na wiedzy z otrzymywanych przekazów mojej przewodniczki duchowej(Anioła) pracowałem wiele lat wzorując się tylko na tym, co było mi przekazywane. Mimo, że przekazy były i są piękne nie dawało mi to spokoju czy faktycznie jest tak jak mi jest to przedstawiane. Jako człowiek mam prawo mieć wątpliwości, wobec czego zdecydowałem się wszystkie przekazy zweryfikować. W poszukiwaniu wiedzy; rozpocząłem podróże w miejsca, których te przekazy dotyczą. W 90% praca moja z energia opiera się na wiedzy i mocy Chrystusowej. W związku, z czym rozpocząłem poszukiwania wiadomości by potwierdzić przekazy i zdobyć dokładniejszą wiedzę. Podróże rozpocząłem od Ziemi Świętej w Jeruzalem i Betlejem.. Podążając śladami Chrystusa i Mojżesza, udowodniłem sobie, że poglądy na temat Chrześcijański, jakie były i są mi przekazywane w przekazach są prawdziwe. Podróż do Gize i Meksyku potwierdziła mi przekazy na temat Faraonów i Majów. Dziś tematy te nie są mi obce i wiem, że podążam drogą prawdy i wszystko to, co jest mi przekazywane potwierdziło się na 100%. Zatem nie mam już żadnej wątpliwości by nie ufać przekazom otrzymywanym od mojej przewodniczki Anioła.

Dziś już wiem, że mogę pomóc nie tylko człowiekowi, by żyło się lepiej, ale i zagubionym duszom odprowadzając je w stronę światła. Obecnie wszelkie doświadczenia i wiedzę przekazuję swoim uczniom, by mogli pomagać tak jak ja wszystkim chorym i potrzebującym pomocy.

           Fontanna na ziemi Majów              W głęginach Morza Czerwonego    

   1) W krainie Majów  w Meksyku                              2) W głębinach Morza Czerwonego w Egipcie                 

                      

                                         Światło ochrony aurycznej  Zbyszka w krainie Majów     

3) Energia światła. Odbicie energii Światła aurycznego w krainie starożytnych Majów na terenie Meksyku.   

Podobnie moja aura wygląda podczas egzorcyzmów i dlatego jestem w owej chwili całkowicie bezpieczny - jestem światłem w rękach mego  Anioła Stróża . Byty astralne w tym przypadku nie mają szans by wedrzeć się w moje pole auryczne. Widząc to światło z czystym sumieniem mogę powiedzieć , że byty które idą do światła dobrowolnie lub na siłę - już nigdy do tej ,czy innej osoby nie wrócą.

                                         Przyśięga  na glgocie

4} Przebywając na Ziemi Świętej w Jeruzalem, podczas składania przysięgi na Golgocie i oddawania swojej duszy i ciała pod  opiekę Jezusa Chrystusa i jego przewodnictwa. 

                          Ślubowanie Jezysowi Chrystusowi czystości w pracy z energią.

5} Golgota - czerwiec 2010 r. Uroczyste ślubowanie w miejscu gdzie Jezus Chrystus został położony po zdjęciu z krzyża. Jezus w tym miejscu został okryty całunem i zaniesiony do grobowca. W miejscu tym złożyłem uroczyste ślubowanie Jezusowi Chrystusowi, że wszelkie czynności związane z energoterapią będę, wykonywał w jego imieniu i zgodnie z najwyższym dobrem. Poprosiłem o pomoc w uzdrawianiu, opiekę i Boże przewodnictwo.
W trakcie ślubowania usłyszałem słowa:
"Światło ze światłości, głos z głosu, miłość z miłości rodzić się będzie na nowo. Stworzony a nie zrodzony, z nauką podążać będziesz, by ci, co na siłę strąceni zostali na pokutę i cierpienie odnaleźli właściwą drogę".
Słowa te bardzo poważnie zaakceptowałem i podążam zgodnie z ich treścią.
Początkowo nie rozumiałem znaczenia treści tych słów, lecz po czasie dostałem informację. " Twoja śmierć kliniczna była zesłaniem i odrodzeniem w tym samym ciele, byś mógł kontynuować swoje posłanie i iść drogą przeznaczenia, jakie nie zostało spełnione ".

©2005 Zbyszek Ulatowski · wykonanie strony: enedue.com