Anioł, Anioły, Reiki, Uzdrawianie, Egzorcyzmy, Zbigniew Ulatowski, Zbyszek Ulatowski, Barbara Mikołajuk, Basia Mikołajuk, Leszek Żądło, Leszek Zadlo, Moc Anioła, Artykuły, Ogłoszenia, Regresing

2002-11-24 Zbigniew Ulatowski
Reiki - uniwersalna energia życia.

Słowo Reiki – oznacza Kosmiczną Uniwersalną Energię Życia pochodzącą od Boga, przekazywaną za pomocą dłoni do pól energetycznych i czakramów (centrów energii psychicznej).

Wykorzystywano Reiki od początku istnienia ludzkości, a wiedzę o tym przekazywano z pokolenia na pokolenie . W pewnym okresie czasu uzdrawiania Reiki zaniechano z uwagi na prześladowania. Były one spowodowane przekonaniem, że nie istnieje coś takiego, jak uzdrawiająca energia. Nie wierzono w żadne uzdrawianie poprzez dotyk ręki i okrzyknięto to czarami, a mistrzów tej dziedziny prześladowano. Reiki odrodziło się w wieku XIX dzięki doktorowi Mikao Usui, który po ciężkich poszukiwaniach objawiających mu się kluczy uzdrawiających, doszedł do odkrycia Reiki po 21 latach poszukiwań.

Początki dziejów Reiki sięgają 1922 roku, kiedy to dr M. Usui, wówczas katolicki ksiądz i wykładowca teologii oraz rektor Uniwersytetu Chrześcijańskiego w Kyoto w Japonii, po wygłoszeniu z jednego niedzielnych kazań spotkał się z pytaniami: „Czy treść biblii należy przyjąć dosłownie?" Odpowiedź dr Usui była „Tak „ ;
Studenci pytali więc dalej „Biblia podaje, że Jezus uzdrawiał chorych, chodził po wodzie, wskrzeszał zmarłych, rozmnażał pokarm„ i dalej pytali „czy nie jest napisane w Biblii, że będziecie czynić jeszcze większe rzeczy niż ja?„.
"Dlaczego zatem" – pytali - "nie ma dziś na świecie uzdrowicieli, którzy by czynili to, co czynił Chrystus?” Następnie zadawano mu różne pytania , na które nie był w stanie powiedzieć. Próbowano go namówić na jakiś cud lub zaprezentowanie cudownego uzdrowienia. Dr Usui odpowiedział: „nie mogę, ale wierzę w słowo Boże„. I trzeba przyznać, że pozostał wierny temu wyznaniu.

Dr. Usui nie zrezygnował po paru daremnych próbach dotarcia do wiedzy tajemnej i uzdrawiających kluczy. Korzystał z różnych źródeł studiując stare pisma buddyjskie, tybetańskie i indyjskie skrypty. Poszukiwania zajęły mu aż 21 lat. Odkrył symbole i opisy, jak leczyli Budda Gautama i Jezus. W ten sposób dr Usui ponownie odkrył tajemną wiedze, jednak nie posiadał mocy uzdrawiania. Nadal nie rezygnował. Oddalił się od miasta o 27 km. ku Świętej Górze Kuri Yama, aby tam odbyć 21 dni postu i medytacji w celu uzyskania mocy uzdrawiania. Przed zakończeniem 21 doby zbliżał się świt. Nagle ujrzał na niebie jasne światło zbliżające się do niego. Został porażony tym światłem w środek czoła, tj. w tzw. „trzecie oko„. Po chwili znalazł się cały w tym świetle, tracąc normalną świadomość i przechodząc w pewien rodzaj głębokiej medytacji. W tym stanie wyższej świadomości ukazały się dr Usui świecące trójwymiarowe symbole. Usłyszał też wewnętrzny głos, że po 21 latach poszukiwań i po 21 dniach postu, medytacji i modlitwy, zostaje oświecony i otrzymuje klucze mocy do uzdrowień, którymi posługiwali się Budda i Jezus . Dr Usui został też wezwany wewnętrznym głosem, by nie zapomniał o tych symbolach strzegąc ich przed zaginięciem . Po zejściu ze Świętej Góry zaczął uzdrawiać przez dotyk. Nakładając ręce przyczyniał się do cudownych uzdrowień. Początkowo uzdrawiał wszystkich, którzy go prosili o uzdrowienie i tych, którzy w niego nie wierzyli. Z przykrych doświadczeń wyciągnął wniosek, że terapia Reiki może być skuteczna tylko przy prawdziwej wymianie energii. Znaczy to: żeby coś otrzymać, trzeba dać coś w zamian, a gdy tego się nie uczyni, użycie tego traci na wartości. Dr Usui inicjował na mistrzów Reiki 22 osoby spośród swoich uczniów. Metoda Reiki dr Usui jest przenoszona z pokolenia na pokolenie do dnia dzisiejszego. Osoby będące w reiki mówią sobie po imieniu przez całe życie.

Wprowadzenie i zasady reiki:

W wyniku zachodzącego procesu stabilizacji w sferze fizyczno – umysłowej, emocjonalno – duchowej, będąc uwrażliwiony na wyższą formę mocy, wszedłem w pasjonujący obszar życia dzięki Reiki. Dzięki prostocie i łatwości jej stosowania mam możliwość łączenia jej z innymi terapiami - bioenergoterapią masażem, akupresurą. Reiki objawiło się dla mnie jako coś nowego . Tak znalazłem się w kręgu Wielkich Mistrzów Reiki. Pozycji tej nie można osiągnąć zdobywając w Reiki praktyczną umiejętnością w zakresie samej terapii i wiedzy teoretycznej. Przekaz mocy Uniwersalnej Energii Życia można otrzymać przede wszystkim dzięki inicjacji przez Mistrza – Nauczyciela, lub Wielkiego Mistrza Nauczyciela. Tylko Mistrz Nauczyciel lub Wielki Mistrz, może dopełnić Inicjacji, przekazać wiedzę uzdrawiania, kluczy i mantr. Całość wiedzy tajemnej związanej z przekazem Reiki podzielona została na VI części:
- część pierwsza dotyczy I stopnia reiki, czyli terapii bezpośredniej - samoleczenia.
- Część druga , czyli II stopień reiki poświęcona jest terapii na odległość i II stopień specjalistyczny- pomoc w uzdrawianiu innych.
- część trzecia , czyli III stopień reiki, to stopień mistrzowski, poprzez który następuje aktywizacja i uwrażliwienie na głos wewnętrzny.
- część czwarta, czyli IV stopień reiki, to mistrz - nauczyciel reiki, w którym jest możliwość inicjowania i nauczania do stopnia Mistrza Nauczyciela, wraz z kluczami i mantrami.
- W części piątej uzyskuje się inicjacje w mistrza uzdrowiciela połączone z wielką harmonią wewnętrzną. Uruchamia się postrzeganie pozazmysłowe (jasnowidzenie, jasnosłyszenie i jasnoczucie).
- Przy inicjacji w szósty stopień reiki otrzymuje się tytuł Wielkiego Mistrza Reiki. Wielki Mistrz Reiki odbiera na wyższym poziomie energetycznym poprzez doskonały kontakt ze swoim wyższym Ja. Wielki Mistrz może dokonać inicjacji do stopnia równego sobie. Każdy mistrz i nauczyciel reiki lub wielki mistrz, zachowując podstawowe zasady ustalone przez Mikao Usui ma pełną swobodę przekazu z wiedzy reiki. Nie może on jednak nigdy zakończyć poszukiwań wiedzy. Ma dążyć do przekazywania swoich umiejętności, aby tradycja Reiki była przenoszona z pokolenia na pokolenie.

Reiki według dr Usui jest nie tylko najprostszą i najbardziej naturalną, ale najefektywniejszą metodą przekazywania uniwersalnej energii życia. Jeżeli w kimkolwiek zostanie otwarty kanał, przez który będzie płynęła energia reiki, to uniwersalna energia, życia, którą przekazuje adept poprzez swoje dłonie, będzie płynęła aż do śmierci adepta. Zastosowanie tych metod w naszym życiu daje poprzez wyższą jaźń poczucie jedności i łączy z najwyższym bytem, najwyższą świadomością, nie naruszoną kompletną doskonałością, bez twarzy i kształtu. Każdy z nas posiada w swym sercu ową tajemniczą zdolność, poprzez którą może kontaktować się ze swoją wyższa jaźnią. Poprzez inicjację reiki można z dużo większą łatwością kontaktować się ze swoim wyższym ja i czerpać od niego inspirację i energie do życia.

Reiki podczas uzdrawiania :

Odczuwanie energii reiki na poziomach energetycznych jest bardzo zróżnicowane i zależy od otwarcia się pacjenta na odbiór energii. Otwarcie następuje wraz z wewnętrznym przyzwoleniem, jakie pacjent wyraża poprzez prośbę i chęć zgłoszenia się do uzdrowiciela. Każdy człowiek posiada inne wibracje energetyczne, co świadczy o poziome rozwoju duchowego, na jakim się znajduje. Reiki działa jednakowo na wszystkich poziomach sfer ciała i ducha. Energie reiki przekazuje się poprzez nakładanie dłoni na konkretne obszary ciała. Pacjent odczuwa w swoim ciele ową energie jako ciepło lub czuje mrowienie w poszczególnych odcinkach ciała. Terapeuta odczuwa energie reiki wraz ze swoim pacjentem, poprzez to może z łatwością odnaleźć w ciele pacjenta blokady energetyczne. Ułatwia mu to diagnozowanie, co zwiększa efektywność zabiegu. W czasie zabiegu, poprzez kontakt energetyczny, mistrz dociera również do pewnych obszarów podświadomości i ich wzorców zakodowanych w ciele. Może w ten sposób pobudzić pewne emocje. A poprzez odblokowanie pewnych sfer, gdzie umiejscowione były blokady, może złamać opór w rozwiązaniu wielu problemów życiowych. Uzdrowienie odbywa się zatem zarówno w sferze duchowej jak i fizycznej, bowiem wszystkie choroby mają swój wzorzec odzwierciedlony w podświadomości, co stanowi często przyczynę powstałej w ciele choroby. Osoba przyjmująca energię reiki już po pierwszym zabiegu zaczyna inaczej odczuwać przepływ sił życiowych w swoim ciele. W momencie, gdy pacjent zaczyna widzieć efekty przeprowadzanych na nim zabiegów, zmienia swój stosunek do życia i problemów, z jakimi styka się na co dzień. Staje się bardziej pogodny i szczęśliwszy. Oddziaływanie reiki wspiera naturalny proces samouzdrawiania, ożywia ciało i umysł, przywraca duchową harmonię, wzmacnia wolę w człowieku i chęć do uzdrowienia. Oddziałuje na wszystkich poziomach energetycznych, tj. na fizycznym, emocjonalnym, duchowym i umysłowym. Energia reiki prowadzi do równowagi, rozpuszcza blokady, sprzyja pełnemu odprężeniu, usuwa stres i przyczyny chorób, oczyszcza z toksyn. Jest to energia bardzo przyjemna, nie może nikomu zaszkodzić, ponieważ płynie zawsze w takiej ilości, jakiej w danym momencie potrzebuje biorca.
Przed zabiegiem uzdrowiciel powinien uprzedzić pacjenta, że mogą po zabiegu nastąpić pewne objawy, takie jak: zwiększone oddawanie moczu, kału, wycieku z nosa, zawiania, potliwości skóry, nadmiernej wydzieliny usznej, zwiększonej ciepłoty ciała, a nawet chwilowe nawroty przebytych wcześniej chorób. Toteż fizycznych przejawów zdrowienia nie należy uznawać za nową chorobę, gdyż jest to początek naturalnego procesu oczyszczania organizmu. Terapeuta powinien podczas zabiegu powiadamiać pacjenta o wszelkich możliwych symptomach, jakie mogą wystąpić tuż po zabiegu. Ciało może nagle zacząć wydalać wcześniej przez wiele lat gromadzone złogi toksyn umiejscowione w różnych organach. Wydalanie może odbywać się zarówno poprzez skórę, jak i poprzez układy wydalnicze. Uzdrowienie w czasie zabiegu może następować także i u terapeuty, gdyż stając się kanałem do przepływu energii, w momencie jej przekazywania do ciała pacjenta, terapeuta może również przekazywać ją samemu sobie. Energia kierowana do ciała pacjenta może być ukierunkowywana przez terapeutę, ale jej przepływ może być również niezależny i może ona popłynąć w miejsce, gdzie jest w tym momencie akurat potrzebna.

Zasady wykonywania terapii reiki :

Przystępując do rozpoczęcia zabiegu terapeutycznego musimy zachować pełna higienę osobistą ciała, a w szczególności rąk. Strój terapeuty powinien być luźny i nie powinien krępować ruchów ciała. W tym momencie nie powinien terapeuta mieć na sobie żadnych przedmiotów zamkniętych w okręgu (np., obrączki pierścionki, paski i wszystkiego, co zawiera w sobie metal). Osoba, która zgłasza się do terapeuty, także musi pozbyć się wszystkich przedmiotów metalowych i sztucznych, znajdujących się w pobliżu ciała, nawet szkieł kontaktowych.

Ważną dla terapeuty czynnością zarówno przed jak i po zabiegu reiki jest umycie dłoni pod bieżącą zimna wodą. Powoduje to usunięcie nagromadzonej wcześniej w dłoniach energii tak, aby podczas zabiegu nic nie zakłócało przepływu energii reiki do ciała pacjenta. Po zabiegu terapeuta powinien odciąć się od energii i wibracji pacjenta. Może to zrobić poprzez spłukanie dłoni , lub poprzez klaśniecie dłońmi, co spowoduje rozproszenie się energii nagromadzonej w dłoniach, a przejętej od klienta. Pacjent powinien być rozluźniony podczas zabiegu, nie może krzyżować rak i nóg. Zabiegowi powinna towarzyszyć delikatna relaksacyjna muzyka. Wskazanym jest także zapalenie świeczki, która ma za zadanie oczyszczać pomieszczenie, w którym wykonuje się zabieg, Można również zapalić kadzidełko, o ile nie będzie to przeszkadzało pacjentowi. Najlepszym do tego typu zabiegów jest kadzidełko bursztynowe. Pacjent winien leżeć na kocu, lub leżance. Jego oczy powinny być zamknięte w momencie przekazu energetycznego. Gdy działamy energią nad oczyma, nakładamy na oczy pacjenta chusteczkę.

Przebieg zabiegu reiki:

Przed zabiegiem terapeuta powinien otworzyć pole auryczne pacjenta, żeby można było manipulować energią wewnątrz ciała pacjenta. Dzięki takiemu zabiegowi można łatwiej dotrzeć do blokad energetycznych, wyrównać energie czakr, oraz otworzyć kanały przepływu energii poprzez wszystkie czakry i meridiany. Po zabiegu ważnym jest zamknięcie pola aurycznego. Terapeuta nakłada również kulę ochronną na aurę, mającą za zadanie chronić pacjenta od strony energetycznej przed wampirami energetycznymi, istotami astralnymi oraz atakiem energetycznym.

Na koniec terapeuta wykonuje modlitwę dziękczynną wobec Boga i swego opiekuna duchowego, oraz przekazuje podziękowanie w myślach dla swego mistrza i nauczyciela.
Terapeuta dziękuje także pacjentowi za udział i otwarcie się na uzdrowienie za pomocą energii reiki.

©2005 Zbyszek Ulatowski · wykonanie strony: enedue.com