Anioł, Anioły, Reiki, Uzdrawianie, Egzorcyzmy, Zbigniew Ulatowski, Zbyszek Ulatowski, Barbara Mikołajuk, Basia Mikołajuk, Leszek Żądło, Leszek Zadlo, Moc Anioła, Artykuły, Ogłoszenia, Regresing

2004-01-21 Anna Ulatowska
Światło Anioła

Zanim zaczniesz czytać, proszę, weź pod uwagę, że niektóre z uogólniających stwierdzeń dotyczą tylko i wyłącznie upadłych aniołów (UA przyp. L.Ż.). Wszyscy jesteśmy istotami świetlistymi i pochodzimy od doskonałych istot przedwiecznych. Każdy z nas ma swoją wiedzę, moc i posłanie. Tę moc w nas wyzwala anioł stróż, który jest naszym mistrzem duchowym, opiekunem, strażnikiem i nauczycielem wiedzy istot przedwiecznych. Nasza doskonałość znajduje się w naszej nadświadomości - to nasze światło, które w połączeniu ze światłem anioła stróża daje nam moc istoty przedwiecznej. Część wiedzy naszej istoty przedwiecznej znajduje się w centrum czakramu splotu słonecznego, a drugą część naszej wiedzy posiada nasz anioł stróż. W czakramie splotu słonecznego znajduje się gwiazda rdzenia, czyli dusza istoty doskonałej. Zaś komunikatywna dusza w ciele fizycznym jest w czakramie gardła i to ona odbiera wszystkie wskazówki i informacje ze światów mentalnego i fizycznego.

Gwiazda rdzenia jest centrum naszej mocy, wiedzy, która przekazuje tę wiedzę i moc na inne czakramy. Wiedza nasza poprzez naszą nadświadomość odczytywana jest przez umysł dzięki aniołowi stróżowi. Gwiazda rdzenia to klejnot wiedzy kryształowej. W niej jest umieszczone nasze zadanie do zrealizowania, nasze talenty i światło pochodzenia jako istoty świetlistej - anielskiej. Splot słoneczny rozświetlony gwiazdą rdzenia jest jedynym czakramem odkrytym w przestrzeni widocznym przez inne energie, takie jak byty astralne.

Poprzez rozwój duchowy otwieramy się z miłością na siebie i możemy nawiązać kontakt poprzez swoje wyższe ja, czyli świetlistą nadświadomość z mistrzem duchowym (aniołem stróżem). Anioł stróż to świetlista doskonała istota. Kobieta uosabiająca energię żeńską, będąc blisko oświecenia ma anioła energii męskiej, natomiast mężczyzna bliski oświecenia ma anioła energii żeńskiej. Bywają energie żeńskie wcielone w ciało mężczyzny, które mają za anioła stróża istotę świetlistą męską Ta sytuacja spowodowana jest tym, że istoty takie mają obciążenia karmiczne i na pewno nie uwolnią się od nich w tym życiu. Po śmierci trafiają do władcy karmy i są reinkarnowane z uwagi na karmę, którą muszą odpracować w innym ciele. Otrzymując płeć istoty ludzkiej o odpowiedniej energii mamy szansę na kontakt z naszym aniołem stróżem, który poprowadzi nasze życie w kierunku oświecenia. Światło anioła stróża to 1 części światła naszej istoty świetlistej. W chwili oświecenia światło anioła łączy się z naszym światłem tworząc jedność światła doskonałości istoty przedwiecznej. Dwie energie męska i żeńska tworzą doskonałą moc istoty świetlistej. Skąd się wziął anioł stróż? Otóż jest on przy każdym z nas od momentu, kiedy staliśmy się istotami ludzkimi.

Będąc istotami przedwiecznymi jako doskonałe światła w chwili pierwszego zesłania nas na ziemię z posłannictwem boskim jako doskonałe istoty świetliste zostaliśmy rozszczepieni na dwa światła: męskie i żeńskie. Pierwsze nasze wcielenie w ludzką formę było czyste dla nas i naszego anioła stróża. Jako para zgodnie z naszym posłaniem nauczaliśmy istoty ludzkie miłości, dobroci, harmonii. Jednak któreś z nas musiało popełnić pierwszy błąd i pozostaliśmy na ziemi wcielając się w inne formy, aż do dziś. Pierwszy nasz błąd to pierwotna karma, którą trzeba odpracować. Natomiast nasza druga połowa światła stała się naszym aniołem stróżem i przez wszystkie nasze życia nas pilnuje i próbuje do nas dotrzeć. Anioł stróż w zależności od tego, czy kierujemy się dobrem, czy złem, dociera do nas i próbuje nam pomóc.

Bazą mocy istot świetlistych jest czysta i szlachetna miłość, która daje nam moc, radość i spokój. Anioł stróż jako nauczyciel ukazuje w przekazach i kontakcie z nami, jak powinno się kochać siebie i otoczenie. Nasza nadświadomość to nic innego jak połowa światła istoty przedwiecznej, która w połączeniu z naszym aniołem stróżem tworzy całość. Tak więc kontakt z aniołem stróżem i innymi istotami świetlistymi nawiązuje nasza nadświadomość, nasze doskonałe ja. Pracując z aniołem stróżem poprzez medytację i modlitwę do niego możemy poznać jego imię, lub ujrzeć postać. Kontaktuje się z nami mówiąc do nas, lecz głos anioła słyszalny jest nie tylko w uszach, a także w półkulach mózgowych i w sercu. Głos anioła stróża jest subtelny i nie da się brzmienia tego głosu porównać z falami dźwiękowymi istniejącymi na ziemi. Dotyk anioła jest ciepły i delikatny, jak muśnięcie piórkiem. Anioł stróż, gdy stwierdzi, że nadszedł czas, aby się ujawnił, subtelnie daje nam pierwsze wskazówki, a my naprowadzamy się w kierunku dobra. Poprzez niesienie dobra i miłości kontakt z aniołem stróżem nasila się i wtedy nasza nadświadomość zaczyna kreować piękno, szczęście i miłość. Anioł stróż prowadząc nas do doskonałości wprowadza nas w świat istot świetlistych i gdy zauważy, że jesteśmy godni pracować i kontaktować się z innymi istotami świetlistymi, daje nam tę możliwość. Anioł stróż pracując nad naszym polem aurycznym i uszlachetniając nasze światło naukami i miłością, ukazuje nam, jakie błędy popełniliśmy w innych życiach i obecnym oraz jak je naprawić. Wskaże źródło pierwszych naszych cierpień i błędów, które popełniliśmy jako istota ludzka. Anioł stróż jako mistrz duchowy odkrywa przed nami nasze talenty (zależne od rodzaju posłannictwa) pokazując jednocześnie możliwość ich realizacji i stworzenia warsztatu pracy. Każde marzenie może być spełnione dzięki naszemu aniołowi stróżowi, ale tylko gdy otworzymy się z miłością na siebie i na niego. Imię anioła stróża nie jest przypadkowe. Mój anioł stróż podając swoje imię objaśnił mi jego znaczenie.

Energie w świetle anioła są ułożone na podobieństwo skrzydeł lub świetlistego wachlarza. Anioł stróż jest naszym strażnikiem, chroni nas światłem miłości przed złymi energiami, tworząc świetlistą pelerynę. Światło anioła to doskonałość miłości. My - ludzie nie władamy mocą istot świetlistych. Nasza moc osłabiona jest karmą lub bytami astralnymi, które chcąc się wcielić opętują nas, dlatego że jesteśmy skłonni na złapanie w swoje pole auryczne takich energii. Będąc w kontakcie z aniołem stróżem, pracując z energiami jako uzdrowiciele, zwiększamy dzięki nim naszą moc. Poprzez intencję i prośbę do anioła stróża łączymy się z jego światłem, a on z kolei obdarowuje nas w zależności od intencji mocą istot świetlistych. Dzięki tej mocy możemy uzdrowić inną istotę ludzką. Miłość anioła do nas powinna być odwzajemniona przez nas czystymi i subtelnymi intencjami. Gdy nasze życie toczy się w strachu, żalu, lub w cierpieniu, nasz anioł stróż cierpi trzy razy mocniej, ponieważ nie może do nas dotrzeć i jako istota świetlista jest sam. Jego światło wygasa, a wraz z nim wygasa nasze światło, wiedza i doskonałość.

A dlaczego jesteśmy tak ważni dla anioła stróża? Otóż anioł stróż jako istota świetlista opiekuje się nami i naszą wiedzą, bo cała wiedza nasza i naszego anioła stróża jest ukryta w nas, a on jako istota świetlista nie ma czakramów. Jedynie my jako istoty ludzkie posiadamy te kanały energetyczne, które są jakby magazynami energetycznymi dla naszej energii i dlatego posłanie nasze ukryte jest w nas. Anioł stróż jako nasz opiekun, nauczyciel potrafi dotrzeć do naszej wiedzy, którą nam ukazuje. To tak jakby wyciągał księgi w biblioteki naszej wiedzy kryształowej i odczytywał dla przypomnienia. Jednocześnie anioł stróż nas naucza i daje wskazówki do tej wiedzy. Nieświadomie sami możemy zniszczyć anioła stróża i siebie, gdy w porę nie zmienimy swego życia. Niszcząc anioła stróża poprzez swoje postępowanie niszczymy siebie i wtedy może wygasnąć światło nasze i naszego anioła.

Wszyscy twierdzą, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Tak, jest nieśmiertelna! Gdybyśmy od początku naszego istnienia jako istoty ludzkie czynili samo zło, to światło nasze z każdym wcieleniem byłoby coraz słabsze i kiedyś by wygasło. Anioł stróż oddalałby się od nas gubiąc nas i wspólne posłanie, i wygasł by w przestrzeni razem z nami, z jedną różnicą - on by cały czas cierpiał, a my czyniąc zło dla siebie i innych umacnialibyśmy się w tym tracąc czyste światło, które umożliwia nam szczęśliwe życie.

Było trochę istot świetlistych, którym wygasło światło poprzez ich postępowanie, ale to były istoty, które czyniły zło w czasach panowania istot przedwiecznych. Natomiast my żyjemy w przeplatance czynienia dobra i zła, dlatego iż nasze pierwsze zejście na ziemię było z posłaniem czynienia dobra, ale popełniliśmy błąd i zgubiliśmy swoją doskonałą drogę. Dlatego jesteśmy tutaj na ziemi, aby poczuć dobro, szczęście, cierpienie, ból jako istoty materialne. Światło anioła pozwala nam dotrzeć do najpiękniejszego wnętrza w nas samych. Rozświetla naszą doskonałość, wiedzę i szlachetność. Anioł stróż jako druga połowa naszego światła ma to samo zadanie co my. Jako jedność światła mamy wspólne posłanie. Gdy jesteśmy blisko oświecenia, anioł stróż ukazuje nam wszystko, co dla nas jest najlepsze. W chwili śmierci wychodzi po nas z orszakiem anielskim i prowadzi do władcy karmy, który posyła nas do wymiaru anielskiego. Na tym poziomie pracujemy jako istoty świetliste ze swoim aniołem stróżem, a później w czwartym wymiarze archanielskim nasze światła łączą się jako jedność. Gdy w chwili śmierci widzimy światło i podążymy za nim, to światło kieruje nas do władcy karmy umożliwiając nam otrzymania następnego ciała do odpracowania pozostałej karmy przed oświeceniem. Przechodząc na drugą stronę bez światła w chwili śmierci, możemy mieć obciążenia karmiczne do przepracowania jeszcze przez wiele wcieleń i po śmierci możemy błąkać się w przestrzeni.

A wszystko to zależy od naszego życia: czy kierujemy się dobrem, czy złem. Czy nasza witalność wobec siebie i otoczenia jest kreowana z czystymi intencjami. Czynienie dobra dla siebie i innych, kierowanie się miłością, przyjaźnią, daje nam możliwość spełnienia wszystkich naszych oczekiwań, marzeń. Realizujemy nasze plany, zbliżając się do swojej doskonałości - jako istoty świetlistej. Pracując z energiami anielskimi nabiera się wartości dla siebie i otoczenia. Podczas pracy z aniołem stróżem on ukazując nam nasze posłanie dobiera inne istoty świetliste jako przewodników duchowych do pracy z energiami. One przekazują moc na świetliste dłonie anioła stróża, a anioł stróż tę moc przekazuje nam jako kanałowi i medium przekazu energii. Tak dzieje się podczas przekazów Reiki.

Reiki umożliwia nam odkrycie się z miłością dla siebie i innych. Przechodząc inicjacje stopni i otrzymując wiedzę uzdrawiania, techniki uzdrawiania, i pracując nad sobą każdy z nas będzie miał zaszczyt kontaktu z aniołem stróżem. Na wyższych stopniach Reiki kontakt z aniołem stróżem się pogłębia. Wchodząc w stopień mistrzowski wprowadzany jesteś energetycznie w trzeci poziom istot świetlistych i pracując z nimi na ich poziomie masz stały kontakt z nimi. Do stopnia mistrza kontakt z aniołem stróżem jest słabszy, gdyż anioł stróż kontaktuje się na poziomie ziemskim. Gdy przechodzimy inicjacje energii uniwersalnej otrzymując dar uzdrawiania, wówczas nasz anioł stróż jako jedność naszej miłości duchowej otrzymuje tajemnice mocy energii uniwersalnej i podczas inicjacji przyjmuje od istot świetlistych mistrza nauczyciela intencje inicjacji, które to intencje przekazuje nam jako kanałowi przekazu. Gdy podczas uzdrawiania innej istoty ludzkiej, my jako kanał, i medium naszych istot świetlistych wypowiadamy intencję dla osoby uzdrawianej z prośbą do istot świetlistych, nasz anioł stróż łączy się swoim światłem z naszym światłem i nakładając swoje świetliste dłonie na nasze obdarowuje nas mocą przekazu energii uniwersalnej. Nasza moc poprzez naszego anioła stróża jest wzmagana, a tę moc odczuwają istoty potrzebujące pomocy. Dar niesienia pomocy innym to szlachetność i pokora wobec siebie i istot świetlistych, tym bardziej, że i my nimi jesteśmy w ciałach materialnych.

Naszą pierwszą cywilizacją była Atlantyda, a my jako jedyna cywilizacja mamy szansę odtworzyć świat istot przedwiecznych. Jako jedyni w wszechświecie mamy najwyższe uduchowienie. Są może inne cywilizacje technicznie bardziej rozwinięte, ale nie mają tak wysokiego uduchowienia jak my i to po części badają przybysze z innych planet, aby odkryć naszą moc istot doskonałych.

Miłość, pokora i dobro to doskonały lek na uzdrowienie ciała i duszy. Emanując doskonałym czystym światłem i miłością obdarowywujemy tym samym swojego anioła stróża. Nasza wieczność to miłość światła duchowego Miłość duchowa jest najwyższą wartością i największą mocą światła doskonałości. Pierwszą wiedzę istot doskonałych poznali mieszkańcy Atlantydy dzięki istotom świetlistym. Wiedzę tę mistrzowie wyryli w kamieniach i kryształach. My też otrzymujemy tę wiedzę dzięki aniołom, które w swoich przekazach uczą nas, jak mamy tę wiedzę wykorzystać dla dobra swojego i innych kierując się miłością.

Mój anioł stróż przekazując mi wiedzę istot przedwiecznych powiedział do mnie: "uczę cię doskonałości i miłości, byś była doskonała i kochała. Przekazuję ci wiedzę i moc, abyś z miłością tę wiedzę i moc przekazywała innym, zostawiając po sobie miłe wspomnienie". Światło, które otrzymuję od swojego anioła stróża, przyjmuję z miłością do niego. Podczas przekazów energetycznych i sesji mój anioł stróż z miłością prowadzi mnie obdarowując swoim światłem, które wzmaga moją moc uzdrawiającą.

Warto kochać siebie i otworzyć bramy w swoim sercu, aby światło anioła rozświetliło nas, abyśmy byli szczęśliwi, że mamy kogoś, kto nas kocha czystą subtelną miłością, że ktoś nas chroni, uczy, otula i w każdej chwili jest przy nas.

©2005 Zbyszek Ulatowski · wykonanie strony: enedue.com