Anioł, Anioły, Reiki, Uzdrawianie, Egzorcyzmy, Zbigniew Ulatowski, Zbyszek Ulatowski, Barbara Mikołajuk, Basia Mikołajuk, Leszek Żądło, Leszek Zadlo, Moc Anioła, Artykuły, Ogłoszenia, Regresing

2005-10-26 Zbigniew Ulatowski
ROBIENIE WODY Z MÓZGU CZ.IV

 

Życie przewodników duchowych i archaniołów w poziomie III i IV

                                                  Anioł z duszą.

                                                   
Dusza ludzka, która po odpracowaniu karmy dostanie się na poziom trzeci i uznana zostanie przez władcę karmy za istotę świetlistą, dostaje tak zwaną szatę anielską. Staje się aniołem - przewodnikiem. Nie znaczy to jednak, że może nie spaść z tego poziomu. Władca karmy powierzy jej nadzór i opiekę archaniołowi, któremu będzie podporządkowana i od którego dostanie odpowiednie zadanie do spełnienia. Może dostać pod opiekę istotę ludzką, którą będzie miał za zadanie strzec i prowadzić do oświecenia lecz pod nadzorem archanioła. Nie wywiązanie się z tego zadania może zgubić go i tu przyczyniają się do tego nieświadomie również i istoty ludzkie. W zależności od wiary danego człowieka i postępku, jaki czyni na ziemi. Nie mam tu na myśli wiary religijnej, gdyż one są różne. Nie wystarczy być gorliwym katolikiem, modlić się przy ołtarzu i czynić zło po wyjściu z kościoła lub krótko po modlitwie. Bo na ten temat dużo by można przytaczać przykładów.
Dużo pisałem, jak aniołowie pomagają mi w życiu, podczas uzdrawiania i egzorcyzmów w artykułach: „Anielska pomoc przewodników duchowych” cz. I. i cz. II. Nawiązując do tematu chciałbym, ażeby wszyscy zwrócili uwagę na to, co aniołowie - przewodnicy nam podpowiadają. Zwrócenie uwagi na to co robimy w życiu codziennym. Jak jesteśmy karani za zło, a jak wynagradzani za dobro. Nie żądajmy od swoich aniołów zbyt dużo, zapracujmy na tom aby było i żyło nam się lepiej, zaufajmy sobie.
Bardzo często słyszę pytania od swoich uczniów:
- jak szybko można porozumieć się ze swoim aniołem opiekunem ?
- dlaczego jedni słyszą, a inni nie ?
- jak długo należy rozwijać się duchowo, by porozumieć się ze swoim aniołem ?
- dlaczego jedni rozwijają się duchowo kilka lat i nie słyszą swego anioła ?

Nie ma reguł, jak szybko porozumiemy się ze swoim Aniołem. To przecież od nas samych zależy, kiedy usłyszymy głos naszego opiekuna duchowego (anioła) i kiedy będzie nam wynagrodzony nasz trud za dobre uczynki i cierpliwość. Aniołowie przyczyniają się do tego, że jest nam coraz lepiej, lecz czy umiemy to zauważyć ?
Nie umiemy słuchać przewodników ludzkich, którzy mówią głosem anioła. Nie umiemy słuchać własnego głosu wewnętrznego, a co dopiero delikatny subtelny szept anioła.
Wściekamy się słysząc, że ktoś widzi lub słyszy głos anioła, a sami nie potrafimy tego dokonać.
Niecierpliwość ludzka nie zna granic, wszyscy chcieliby od razu mieć podpowiedzi anielskie, a gdy długo ten głos nie przychodzi, budzi się w nich niecierpliwość i niechęć do pracy nad sobą.

Szukamy podpowiedzi na siłę i wpadamy w sidła własnych niepotrzebnych negatywnych myśli i wątpliwości. Wykorzystają to złe energie, czyli byty astralne, narobią dziur w aurze, co spowoduje choroby. Wówczas możemy mieć pretensje do samych siebie, że chorujemy, bo przecież tego chcieliśmy odrzucając dobro anioła i obciążając karmę. Tym samym nieświadomie niszczymy aniołów, którzy czekają na pełne oświecenie.
Jedni uważają, że sami są aniołami w postaci ludzkiej i słyszeć nie muszą. Inni boją się o tym mówić, by nie uważano ich za dziwaków. Lekarze psychiatrzy, gdy słyszą, że ktoś słyszy głos swego anioła, od razu mówią o nim, że jest się wariatem. Najchętniej taką osobę by zamknęli w psychiatryku i zaaplikowali jej leczenie psychotropami.

Nie chciałbym tu się wymądrzać lub uświadamiać kogokolwiek, ponieważ każdy ma wolną wolę do swych czynów i każdy w ten czy inny sposób będzie postępował.

Poziom czwarty jest poziomem ostatnim - najbliższym Bogu i Trójcy Świętej. Podlega bezpośrednio władcy karmy, który tak jak sędzia najwyższy zastępuje i jest w bezpośrednim kontakcie z Najwyższym, czyli Bogiem. Co prawda Bóg ma uwagę niepodzielną, ale pozostawia decyzję selekcji władcy karmy , istocie odpowiedzialnej za reinkarnację. Istota świetlista Jezusa Chrystusa, czyli Syna Bożego, jako byłego człowieka i znającego zachowanie ludzkie, dysponuje ciałem fizycznym człowieka. Uzdrowiciel znający klucz uzdrawiania i mający bezpośredni kontakt z J. Chrystusem powołuje się na Jego moc i prosi o uzdrowienie istoty boskiej w imię jego, wówczas przychodzi z pomocą przewodnik bezpośredniego kontaktu w postaci archanioła, który współpracuje z uzdrowicielem w jego imieniu. Istota świetlista Ducha Świętego i jego bezpośredni przewodnicy archanielscy mają może największe i najcięższe zadanie. Moc ich musi być wielka, szybka, a wręcz błyskawiczna w podejmowaniu decyzji, aby nie dać się zaskoczyć bytom złym i podstępnym. Przewodnicy archanielscy bezpośredniego kontaktu z Duchem Świętym są również, tak jak Duch Święty, podporządkowani władcy karmy, odpowiedzialni za dusze z przedziału I i II, a również za dusze w polu aurycznym człowieka. To władca karmy odpowiada za wszystkie dusze i odpowiada za karmę człowieka i bytu astralnego. Co prawda człowiek i byt astralny mają wolną wolę karmiczną, lecz każda prośba istoty ludzkiej kierowana do Ducha Świętego jest akceptowana przez władcę karmy.
Przewodnicy archaniołowie bezpośredniego kontaktu z Duchem Świętym natychmiast wykonują prośbę istoty ludzkiej, lecz nie ingerują w polu aurycznym, a czekają poza nim, aby przejąć złą energię do świata Boga. Jeżeli istota ludzka nie będzie tak silna, by się pozbyć danego bytu ( opętanie ) z pola aurycznego, przewodnicy Ducha Świętego nie będą go wyrywać na siłę, gdyż jest to karma istoty ludzkiej, taka sama jak istoty opętującej. Byt taki tkwi i będzie w polu aurycznym tak długo, dopóki nie zajmie się nim egzorcysta, wyrywając go siłą mocy i umysłu na prośbę osoby opętanej lub na zlecenie innej osoby. Egzorcysta w tym przypadku działa z dobrą intencją i jest medium pomiędzy przewodnikami a władcą karmy. Wypychane z aury byty wpycha w ręce przewodników duchowych, którzy wówczas mogą go przejąć i odprowadzić na siłę w stronę światła.

ANIOŁ

Anioł jest to istota świetlista, niosąca dobro, ochronę i miłość, która robi wszystko, aby doprowadzić nas do oświecenia. Jego świetlista energia uzależniona jest od tego, jakie zadanie w danym momencie ma do spełnienia.
Aniołowie z III poziomu, którzy są częściowo oświeceni, świecą w kolorze żółtym nie zmieniając swych barw, gdyż tylko taka szata anielska jest im nadana, by wyróżniały się w przestrzeni świadcząc, że czekają na pełne oświecenie.
Archaniołowie, czyli aniołowie w pełni oświeceni, są opiekunami aniołów żółtych i zlecają im odpowiednie zadania, które mają doprowadzić ich do oświecenia.
Archaniołowie dysponują przedziałem IV, który jest w bezpośrednim kontakcie z Najwyższym Bytem, czyli Bogiem, z władzą Trójcy Świętej i władcą karmy. Wszyscy archaniołowie świecą najwyższymi wibracjami kolorów w zależności od tego, z którym władcą przestrzeni współpracują i są mu bezwzględnie oddani. Archaniołowie bezpośredniego kontaktu z Bogiem Ojcem mają szatę świetlistą w kolorze biało srebrzystym lub złotym, w zależności od tego, jakie zadanie w danym momencie wykonują. Archaniołowie ci czynią posłanie mistrza duchowego istoty ludzkiej zbliżającej się do oświecenia, również i ci archaniołowie po śmierci tej istoty ludzkiej wprowadzają jej duszę na odpowiedni poziom i opiekują się nią do chwili pełnego oświecenia i uzyskania samodzielności.
Archaniołowie bezpośredniego kontaktu z Synem Bożym mają szatę świetlistą w kolorze jasnego błękitu i ten kolor utrzymują podczas pełnienia zadania, z tym, że jeśli wchodzą w przekaz oddziaływania miłością, zmieniają się momentami na kolor jasnego różu.
Archaniołowie bezpośredniego kontaktu z Duchem Świętym świecą szatą anielską koloru fioletowego z otoczką promieni złotych. Utrzymują ten kolor w momentach pomocy egzorcyście, w czasie wyłapywania bytów astralnych i przeprowadzania ich w kierunku światła. W momentach otwierania bramy do świata Boga i tworzenia białego światła z wirem energetycznym. W chwili spokoju i ochrony jako stróże w przestrzeni mogą przyjąć kolor jasno zielony (groszkowy).
Archaniołowie uzdrowiciele wzywający do uzdrawiania, którzy mają bezpośredni kontakt z J. Chrystusem, przybierają szatę w kolorze złotym, czyli najwyższą energię świetlistą pochodzącą bezpośrednio od Boga, od Największego Absolutu Wszechświata, lecz przybierają tę szatę na prośbę Chrystusa, który ma bezpośredni kontakt z Bogiem. Mają za zadanie nie tylko uzdrawiać, ale i również chronić i osłaniać istotę ludzką, która jest z nimi w bezpośrednim kontakcie i jest blisko oświecenia. Istota archanielska również może przyjąć ciało ludzkie na własną prośbę, nie po to aby zbierać karmę, czy ją odpracowywać, lecz po to by nieść dobro wśród ludzi i pokazać, jak to dobro wygląda. Archanioł uzdrowiciel to osoba wysoko uduchowiona, bardzo utalentowana, chcąca nieść dobro. Może być to osoba, z którą dzieje się coś nadprzyrodzonego, posiadająca stygmaty itp. To osoba, która jest wybitnym wzorem dla otoczenia, (np. ci, których okrzyknęliśmy świętymi) np. Ojciec Święty.ARCHANIOŁOWIE.Gabriel

„Siła/Moc twórcza Boga”
Odrodzenie, zmartwychwstanie, postęp
Hope
Archaii nadziei. Czystość, niewinność, początek/ Zrównoważenie, nadzieja, harmonia
Serapie, Serapis Bey
mistrz

Oczyszczenie z minionych, złych uczynków. Rozpuszcza zanieczyszczenia duszy, pobudza do nieustannego odnowienia i przemian. Otrzymanie nieustannie na nowo szansy poznania, wzrostu i przemian.

1510 – 1879 r.n.e.
kryształowo biały promień odnowienia, zmartwychwstania, rozwoju i nadziei – Boża czystość, światło postępu
Północ/woda/uczucie/poniedziałek/srebro/Księżyc/dziewięciokąt/
Diament, herkimer, kryształ górski, kwarce
Symbol: Biała lilia + woda czystości
Anioł komunikacji
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Michael (Michał )

„Któż jak Bóg”
Ochrona, moc, władza
Faith
Archaii wiary. Siła, wiara, wizja
El Morya, Miriam
mistrz

Pośrednik boskiej woli, władzy i siły. Ochrona i pomoc do boskich zadań. Ukierunkowanie się na swoje wnętrze, otrzymanie wizji i ufności w to przesłanie.
„Niech dzieje się przeze mnie wola Boga. Opowiadam się po stronie światła i uwalniam się z cieni”.

VI-VII w.p.n.e.; od 1879r. (epoka archanielska)
Szafirowo niebieski promień bożej woli – Boża wola
Wschód/powietrze/dusza/niedziela/złoto/Słońce/sześciokąt/
Lapis lazuli, niebieski szafir, akwamaryna, niebieski topaz, kamień księżycowy, hauyn, lazuryt
Symbol: Płonący, niebieski miecz światła + płaszcz ochronny
Anioł Stróż
Święto Michała Archanioła: 29 września
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uriel (Auriel, Samuel, Camael)

“Ogień/Światło Boga”
Radość, sprawiedliwość, czyny
Dona Grazia lub Aurora (Gwiazda miłości. Anioł przesyłający delikatne, boskie światło)
Archaii łaski i służby. Dawanie, łaska, siła działania
Rowena, Nada, Jezus Chrystus
mistrz

Umacnia wnętrze człowieka (moc i siłę) by kierował się w życiu uczuciem sprawiedliwości, radości i miłości; niezależnie od warunków życia.
„Oddaj swoją siłę w służbę boskości. Działaj w imieniu miłości, w imieniu miłości bliźniego i w imieniu radości na Ziemi ”.

1190 – 1510 r.n.e.
rubinowoczerwono-złocisty promień budującej siły – Aktywnie działająca Boża miłość
Południe/ogień/siła działania/wtorek/żelazo/Mars/pięciokąt/
Ribin, karneol, granat, jaspis, spinel, koral
Symbol: Ognisty miecz + krzyż Jezusowy
Anioł troski pełen miłości
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rafael

„Bóg leczy”
Poświęcenie, koncentracja, uzdrawianie
Matka Maryja
Archaii pociechy i błogosławieństwa. Ufność, lecząca miłość, błogosławieństwo
Hilarion
mistrz

Udostępniają światło rozpoznania pełni stworzenia. Błogosławieństwo tworzenia i życia z tym wszystkim, co nas otacza.
„Oddaj swój byt w wyższą służbę”

850 – 1190 r.n.e.
szmaragdowozielony promień błogosławieństwa, poświęcenia, koncentracji, uzdrowienia, świętej nauki i obfitości – Boże uzdrowienie
Zachód/ziemia/materia/środa/mosiądz/Merkury/ośmiokąt/
Werdelit, jadeit, diopsyd, prehnit, presem, aventurin, nefryt, perydot, malachit
Symbol: Laska eskulapa + biała róża
Anioł uzdrowienia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Haniel (Chanuel, Anael)

“Boży hołd i dobroczynność” (“Siła Bożego serca”)
Uwielbienie, dobroczynność poświęcenie
Charity
Archaii dobroczynności. Współczucie, miłosierdzie, pierwotne zaufanie.
Nada, Rowena
mistrz

Rozwój zaufania i zdolności bezwarunkowej miłości, otwarcia serc i wypływania miłości na świat.

150 r.n.e. – 500 r.n.e.
perłowo różowy promień boskiej miłości – Boża miłość / Aktywna inteligencja
Środek/eter/magnetyzm/czwartek/miedź/Wenus/siedmiokąt/
Kwarc różany, rubin, rodochryzot, kunzyt
Symbol: Serce + różowa róża
Anioł troski pełen miłościJofiel ( Jopchel Orfiel)

„Mądrość Boga”/”Bóg jest moją prawdą”
Mądrość, radość, oświecenie
Lady Konstantina lub Christine
Archaii wytrwałości, wytrzymałości. Kontemplacja, wrażliwość, odczuwanie.
Lanto, Konfucjusz, Kuthumi, Budda
mistrz

Otwarcie serc, objawienie świętej prawdy i pomoc w wcieleniu jej w życie, w powrocie na właściwą drogę.
„Kto ma uszy niechaj słucha. Bóg objawia się we wszystkim co istnieje”

200 r.p.n.e. – 150 r.n.e.
złocistożółty promień mądrości – Boża mądrość
Góra/atmosfera/energia świetlna, elektryczność/piątek/cyna/Jowisz/czworokąt/
Cytryn, złoty topaz, bursztyn
Symbol: księga mądrości + złoty kielich
Anioł nauczyciel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zadkiel (Zachariel)


„Boży Sędzia”/”Bóg jest prawem”/”Bóg jest łaską”
Przemiana, wolność, wybaczenie
Lady Amethyst
Archaii przemiany. Transformacja, rozwój intuicji, oczyszczenie, wyzwolenie. Intuicja, oddanie, rozwój
St. Germain, Portia, Kuan Yin
mistrz

Wgląd w wyższe królestwa. Zrozumienie prawa przyczyny i skutku.
„Powołaj do działania światło. Ani opór ani walka nie wybawią cię od negatywnych energii, potrafi to tylko i wyłącznie przemiana. Przebacz, aby i tobie było przebaczone”

500 – 850 r.n.e.
purpurowo fioletowy promień przemiany, transformacji i wiecznej wolności – Boża transformacja
Dół/zmysły/grawitacja/sobota/ołów/Saturn/trójkąt/
Ametyst, ametrin, sugilit, tanzanit, purpuryt, charonit
Symbol: fioletowy płomień + Trzecie Oko
Anioł mistrz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------©2005 Zbyszek Ulatowski · wykonanie strony: enedue.com